top of page

MUSIKHANDLEDARE

Som utbildad Musikhandledare och anställd på Kramfors Särskola jobbar jag dagligen med musik både i grupp och individuellt med elever på alla utvecklingsnivåer.


En vanlig arbetsdag kan innehålla musiklek i grupp, instrumentundervisning, ensembleledning eller koreografi till rullstolsdans.


Ofta är musiken bara ett redskap för att nå andra mål.

WORKSHOPS

En populär aktivitet med olika målgrupper


t.ex


Personalgrupper / Kick Off

Fortbildning för Lärare / Förskollärare

Personer med Funktionsnedsättning

Personer med Autismspektrumstörning


Med musiken i centrum tänjer vi gränserna och hittar lekfulla 

vägar till skratt och gemenskap.

Våga prova!Läs mer under fliken "Barnföreställningar"

bottom of page